Visie

Zorgboerderij Tinteltuin, wij brengen het kleine geluk.

De vraag naar een vrijetijdsaanbod op maat is groot. Des te meer voor personen die nood hebben aan extra ondersteuning. De mobiele boerderij wil hier een antwoord op geven door eerlijke, eenvoudige en toch volwaardige activiteiten aan te bieden. Tijdens het prikkelen, stimuleren en tintelen van de deelnemers wordt de focus gelegd op ontdekken op eigen tempo, verbale en non-verbale communicatie en het exploreren met alle zintuigen.

Het mobiele gegeven van de zorgboerderij maakt dat het aanbod ook toegankelijk is voor personen die zich moeilijk of niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Het genot van het kleine geluk in de vorm van dier en natuur wordt op deze manier voor iedereen bereikbaar.

De Tinteltuin wil vernieuwen en het aanbod blijvend op punt stellen. Daarbij zullen we onze waardes op een interactieve wijze continu verbeteren en versterken. Dit alles realiseren we met een jong, dynamisch en gepassioneerd team.